Pomoc

O serwisie
Utwórz konto
Szukaj rodziny

1. Informacje ogólne:

 

2. Zakładanie nowego konta.

W celu umieszczenia danych genealogicznych w serwisie należy utworzyć konto (będzie to konto Administratora strony w serwisie).

Nazwa konta - jest to nazwa unikalna w ramach całego serwisu identyfikująca konto oraz rodzinę np. kowalscy. W takim przykładzie konto oraz adres w Internecie dla tej rodziny będzie wyglądał nastepująco: www.kowalscy.naszagenealogia.pl

Hasło - hasło Administratora

Powtórz hasło - należy powórzyć ciąg znaków z pola Hasło.

Nazwa rodziny - opisowe pole dotyczące nazwy rodziny np. Rodzina Kowalskich i spokrewnionych

Autor - wprowadź dane autora (np. imię i nazwisko).

E-mail - wprowadź e-mail Administratora

Po wprowadzeniu danych zapoznaj się z Regulaminem oraz zaakceptuj jego postanowienia zaznaczając odpowiednie pole.

Zweryfikuj dane dot. zabezpieczenia "Nie jestem robotem" i kliknij przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ

 Po założeniu konta odczytaj pocztę e-mail i potwierdź rejestrację.

 

3. Panel Administratora konta w serwisie

3.1. Zarządzanie kontem Administratora

Kliknij Moje konto celem edycji danych podstawowych (Nazwa rodziny, Autor, Miejscowość, Województwo, Państwo, E-mail).

W przypadku, gdy chcesz otrzymywać na adres e-mail informację o pajawieniu się uwag Użytkowników przeglądających dane zaznacz opcję Wysyłać e-mail ze zgłoszonymi uwagami (przesuń suwać w prawo - zapali się na zielono).

Konto widoczne w serwisie naszagenealogia - przesuń suwak w prawo, aby konto było widoczne w serwisie.

Konto widoczne w aplikacji mobilnej - opcja dostepna w przyszłości (obecnie w fazie projektowej)

Pokaż w menu - w module tym możesz też zdecydować, które pozycje menu serwisu (START, HISTORIA, AKTUALNOŚCI, OSOBY ...) mają być widoczne . Wystarczy przesunąć suwak w prawo (kolor zielony), aby uaktywnić daną sekcję serwisu.

 Zmiana hasła - kliknij, aby zmienić hasło Administratora

 ZAPISZ DANE - kliknij, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany

 

3.2. Zarządzanie Użytkownikami

Użytkownicy - sekcja ta służy do zarządzania Użytkownikami uprawnionymi do przegladania oaz zgłaszania uwag dot. danych opublikowanych przez Administartora.

Kliknij Dodaj Użytkownika, aby dodać nowego Użytkownika uprawnionego do przegladania danych oraz zgłaszania uwag. Po wprowadzeniu danych Użytkownika na jego adres e-mail zostaną wysłane dane do logowania (hasło zostanie wygenerowane automatycznie).

Zmiana danych Użytkownika oraz jego usuwanie dostępne jest po wybraniu przycisku EDYTUJ lub USUŃ w wierszu danego Uzytkownika. Dodoatkowo możesz ponownie wysłać  Użytkownikowi dane do logowania do strony konta klikając przycisk Wyślij maila z danymi logowania.

 

3.3. Zarządzanie modułem zgłaszania uwag przez Uzytkowników

Zgłoszone uwagi - kliknij, aby wyświetlić zgłoszone przez Użytkowników uwagi dotyczące opublikowanych danych

 

3.4. Edycja stron serwisu

Administrator strony ma możliwość edycji strony startowej (START), aktualności (AKTUALNOŚCI) oraz danych kontaktowych (KONTAKT). Kliknij wybraną sekcję oraz wybierz przycisk EDYTUJ, aby modyfikować zawartość powyższej strony serwisu.

W przypadku sekcji START oraz KONTAKT dane po zapisaniu pojawią się bezpośrednio na stronie. Dla sekcji AKTUALNOŚCI możesz poszczególne pozycje aktualności pokazać lub ukryć klikając na link Aktualność zarchiwizowana lub Aktualność opublikowana.

Sekcja Księga gości - umożliwia dokonywanie wpisów przez odwiedzających serwis Użytkowników. Po zweryfikowaniu poszczególne wpisy Uzytkowników możesz uaktywnić klikając link Nieopublikowany.

Pozostałe sekcje strony są wypełniane automatycznie na podstawie danych zgromadzonych w programie Drzewo genealogiczne (menu aplikacji Drzewo genealogiczne: NaszaGenealogia.pl --> Opublikuj dane w serwisie).

Uwaga: chcąć wypełnić dane w sekcji: START, KONTAKT w języku innym niż polski należy w pierwszej kolejności wybrać żądany język, a nastepnie wprowadzić w danej sekcji opis w tym jężyku.